Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa)

Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa)

Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa) is een bewonersgroep (Non-Profit) en komt op voor de wijk in zijn/haar totaliteit en de belangen van en voor de bewoners.

      

Diverse kaders van de Stichting MaFuGaNoVa Valkenbosch (ReVa);

1) Een bestuur bestaande uit; voorzitter, penningmeester/secretaris, plv. secretaris, administratieve ondersteuning.

2) Algemeen Bestuur; adviseur/planoloog, advies/nformatiemanagement (politiek niveau). Met als extra ondersteuning een juridisch adviseur.

3) Ambassador. (PR - promotie)

4) Algemene leden van Mafuganova, die ook actief zijn op POLITIEK NIVEAU! (Facebook) DOELSTELLING; om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen.

Wij streven naar meer samenwerking van bewoners en/of andere bewonersgroepen, die verhelderende en/of nieuwe ideeën hebben, met als belangrijkste factor; verrijking en verbetering van de wijk Valkenbosch. De Stichting kan eventueel bemiddelen en/of aanhangig maken bij de lokale politiek.     

 De Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa) stelt zich ten doel : het bevorderen en behartigen van de belangen van de bewoners in de wijk Valkenbos (ReVa). En een zeer belangrijke factor: Het BEHOUD en het VERBETEREN van onze wijk. Maar vooral de aanpak van de ECHTE PROBLEMATIEK in de wijk. Te denken aan de overconcentratie gebieden zoals; coffeeshops, (slechte) horeca en seksinrichtingen. Ook de aanpak van woningsplitsen (huisjes(uit)melkers). Denk aan de verdichting in uw wijk, maar ook de PARKEERDRUK! En nog veel meer belangrijke factoren, die invloed hebben op onze Leefomgeving. Alle bewoners hebben recht op hun woongenot, maar ook op hun veiligheid!  Werken aan een goede wijkeconomie. Want een wijk is beter gebaat bij een goede en een gezonde wijkeconomie.Wij staan voor de WERKELIJKHEID van de situatie in onze wijk en stellen de bewoners dan ook op de hoogte van de daadwerkelijke informatie aangaande de wijk.

 

N.B. Wijkenaanpak en verbetering van de leefomgeving in deze gebieden kunnen niet duurzaam succesvol zijn, als niet tegelijkertijd de ondermijnende criminaliteit wordt teruggedrongen. Die criminaliteitsbestrijding kan niet duurzaam succesvol zijn, zonder tegelijkertijd sociale, economische en maatschappelijke perspectieven te ontwikkelen.

 Met een betere en een goede hogere kwalitatief onderzoek naar Buurtontwikkeling!

Vandaar onze Slogan van de Stichting; wat is goed en wat is slecht voor en/of in je wijk! Om het goede te behouden, moet je het slechte aanpakken!

Maar ook wil de Stichting de positieve zaken aanpakken zoals;  meer saamhorigheid, meer groen in de wijk, onze hoffelijke wijk promoten, regelmatig contacten onderhouden met de lokale politici, aantrekkingskracht voor een gezonde wijkeconomie, meer enthousiasme bij de bewoners om hun eigen voor - en geveltuintje te onderhouden en meer te vergroenen, eigen stoep te vegen - gezamenlijk een vuist maken. Kortom er is nog veel te doen in onze wijk!

 

 CoolWij vergaderen in huiselijke sferen en/of rondom de keukentafel. Wilt U ook voor uw wijk vechten? Kom gerust eens langs en/of maak eens een afspraak. Onder rubriek contact staat ons mailadres. Wij proberen dan zo spoedig mogelijk terug te mailen! 

Doelstelling van deze website is, zoveel mogelijk de bewoners van betrouwbare en vooral van ECHTE informatie te voorzien inzake de wijk en maken dan ook gebruik van de vermelde officiële informatiebronnen!

Voorgeschiedenis:

Mafuganova is de afkorting van: Marconistraat-, Fultonstraat-, Galileistraat-, Noorderbeekdwarsstraat en een deel Valkenboslaan en omgeving. We begonnen ooit als een straatcommissie Marconistraat. Daarna uitgebreid met meerdere straten en zo ontstond de naam MaFuGaNoVa. Met de omschrijving: Wijkcommissie Mafuganova. Tijdens een meeting in een Buurthuis (onder begeleiding van Karsten Klein) hebben we daar een notaris ontmoet, die ons een voorstel deed om een Stichting (rechtspersoon) te worden. Zodat je beter kunt handelen voor de bewoners. Zodoende zijn we nu een Stichting met een bestuur. De wijkcommissie wordt nog gehanteerd in verband met aparte werkgroepen met een doelstelling. Maar voor de Stichting heeft de omgeving Valkenbosch (ReVa) de meeste prioriteit.

U kunt ons ook volgen op Facebook! Als Mafuganova Politiek! Met zowel landelijke- en lokale politiek als vriend.                                                                                                                                          

wij zoeken met spoed enthousiaste bewoners voor onze wijkcommissie! Heeft U een goed idee? Of kunt U ons helpen met andere belangrijke zaken? Graag zoeken wij ECHTE (betrouwbare) vrijwilligers, die hun schouders eronder willen zetten met 100% om onze wijk nog mooier en aantrekkelijker te maken! Meld U zich aan via onze contactformulier en wij mailen U zo spoedig mogelijk terug!

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                           

Uw "Flash" afspeler is aan een upgrade toe

Om deze pagina te zien, kunt u Klik hier voor de nieuwste versie van "Flash" van Adobe. Als de installatie voltooid is, kunt u terugkomen en de pagina bekijken.

Ziet u dit bericht nog steeds, ook al hebt u de Flash-upgrade gehaald, probeer dan alle Internet Explorer vensters te sluiten, uw computer te herstarten en nogmaals naar deze pagina te gaan.

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE