Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa)

Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa) in Segbroek

Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa) in Segbroek is een bewonersgroep (Non-Profit) (GEEN Bewonersorganisatie) en komt op voor de wijk (vooral Valkenbosch), maar soms ook een stukje Regentessekwartier (ReVa).

Regentesse-/Valkenboskwartier (ReVa) valt onder het district Segbroek.

Wij proberen met een aantal betrokken bewoners het gat op te vullen, wat ontstaan is na het wegvallen van een Bewonersorganisatie ReVa (BOReVa). En geven waar nodig is, signalen door aan de lokale en de landelijke politiek. Wat er aan bepaalde zaken en/of problematiek gaande is in de wijk ReVa. Wat niet altijd vlekkeloos verloopt en/of naar ieders tevredenheid.

Het vinden van vrijwilligers (nog meer ondersteuning vanuit de wijk) valt dan ook niet mee. Het is keihard werken en soms moet men  een groot incasseringsvermogen hebben om met ons mee te denken en te doen.

Diverse kaders van de Stichting MaFuGaNoVa Valkenbosch (ReVa);

1) Een bestuur bestaande uit; voorzitter, penningmeester/secretaris en een plaatsvervangend secretaris (VACATURE), 

2) Overige Bestuur; administratieve ondersteuning, adviseur/planoloog, advies/nformatiemanagement (politiek niveau). Met als extra ondersteuning een juridisch adviseur.

3) Ambassadeur/Acquisitie. 

4) Algemene leden van Mafuganova, die ook actief zijn op POLITIEK NIVEAU! (Facebook) DOELSTELLING; om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen.

Wij streven naar meer samenwerking van bewoners en/of andere bewonersgroepen, die verhelderende en/of nieuwe ideeën hebben, met als belangrijkste factor; verrijking en verbetering van de wijk. De Stichting kan eventueel bemiddelen en/of bekend stellen  bij de lokale - en landelijke politiek.     

De Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa) stelt zich ten doel o.a.:  Het BEHOUD en het VERBETEREN van onze wijk. 

Maar vooral de aanpak van de ECHTE PROBLEMATIEK in de wijk;                                                                                                            Denk aan de verdichting in uw wijk, maar ook de PARKEERDRUK! En nog veel meer belangrijke factoren, die invloed hebben op onze fysieke leefomgeving en op onze (buurt)kinderen.

Alle bewoners hebben recht op hun woongenot, maar ook op hun veiligheid!  Werken aan een goede wijkeconomie. Want een wijk is beter gebaat bij een goede en een gezonde wijkeconomie.Wij staan voor de WERKELIJKHEID van de situatie in onze wijk en stellen de bewoners dan ook op de hoogte van de daadwerkelijke informatie aangaande de wijk.

 

N.B. Wijkenaanpak en verbetering van de leefomgeving in deze gebieden kunnen niet duurzaam succesvol zijn, als niet tegelijkertijd de ondermijnende criminaliteit wordt teruggedrongen. Die criminaliteitsbestrijding kan niet duurzaam succesvol zijn, zonder tegelijkertijd sociale, economische en maatschappelijke perspectieven te ontwikkelen.

 Met een betere en een goede hogere kwalitatief onderzoek naar Buurtontwikkeling!

Vandaar onze slagzin van de Stichting; wat is goed en wat is slecht voor en/of in je wijk! Om het goede te behouden, moet je het slechte aanpakken!

Maar ook wil de Stichting de positieve zaken aanpakken zoals;  meer saamhorigheid, onze hoffelijke wijk promoten, regelmatig contacten onderhouden met de lokale politici, aantrekkingskracht voor een gezonde wijkeconomie, meer enthousiasme bij de bewoners om hun eigen voor - en geveltuintje te onderhouden en meer groen in de wijk, eigen stoep te vegen - gezamenlijk een vuist maken. Kortom er is nog heel veel te doen in onze wijk!

 

 CoolWij vergaderen in huiselijke sferen en/of rondom de keukentafel. Wilt U ook voor uw wijk vechten? Kom gerust langs en/of maak eens een afspraak; www.mafuganova.nl  Wij proberen dan zo spoedig mogelijk terug te mailen! 

Doelstelling van deze website is, zoveel mogelijk de bewoners van betrouwbare en vooral van ECHTE informatie te voorzien inzake de wijk en maken dan ook gebruik van de vermelde officiële informatiebronnen!

Voorgeschiedenis:

Mafuganova is de afkorting van: Marconistraat-, Fultonstraat-, Galileistraat-, Noorderbeekdwarsstraat en een deel Valkenboslaan en omgeving. We begonnen ooit als een straatcommissie Marconistraat. Daarna uitgebreid met meerdere straten en zo ontstond de naam MaFuGaNoVa. Met de omschrijving: Wijkcommissie Mafuganova. Tijdens een meeting in een Buurthuis  is er een voorstel gedaan, om een Stichting (rechtspersoon) te worden. Zodat je beter kunt handelen voor de bewoners. Zodoende zijn we nu een Stichting met een bestuur.

                                                                                                                                          

Heeft U een goed idee? Of kunt U ons helpen met andere belangrijke zaken? Graag zoeken wij enthousiaste vrijwilligers, die hun schouders eronder willen zetten met 100% om onze wijk nog mooier en aantrekkelijker te maken! Meld U zich aan via onze contactformulier en wij mailen U zo spoedig mogelijk terug!

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                           

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE