Stichting Mafuganova Valkenbosch

Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa)

Stichting Mafuganova Valkenbosch - bestaande uit een bestuur van 3 personen. In samenwerking met betrokken bewoners, adviseurs, planologen, architecten etc.(Non-Profit Organisatie - zonder inkomsten) en komt op voor de wijk (vooral Valkenbosch), maar soms ook een stukje Regentessekwartier (ReVa). En functioneert als een aanspreekpunt voor de wijk. Wij hebben GEEN vast kantooradres. Wij zijn een Stichting bestaande uit een aantal vrijwillige bewoners die bij elkaar om de keukentafel vergaderen.

Regentesse-/Valkenboskwartier (ReVa) valt onder het district Segbroek.

En geven waar nodig is in samenwerking met een aantal betrokken bewoners, signalen door aan de lokale en de landelijke politiek. Wat er aan bepaalde zaken en/of problematiek gaande is in de wijk ReVa. Wat niet altijd vlekkeloos verloopt en/of naar ieders tevredenheid.

Het vinden van vrijwilligers (nog meer ondersteuning vanuit de wijk) valt dan ook niet mee. Het is keihard werken en soms moet men  een groot incasseringsvermogen hebben om met ons mee te denken en te doen. En dit alles op een vrijwillige basis ZONDER inkomsten.

Diverse kaders van de Stichting MaFuGaNoVa Valkenbosch (ReVa);

1) Een bestuur bestaande uit; voorzitter, penningmeester/secretaris en een aanvullend bestuurslid,

2) Overige Ondersteunend Bestuur; administratieve ondersteuning, adviseur/planoloog, advies/informatiemanagement (politiek niveau), architect(en) en een juridisch adviseur.

3) Ambassadeur/Acquisitie. 

4) Algemene leden van Mafuganova, die ook actief zijn op POLITIEK NIVEAU! (Facebook) DOELSTELLING; om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen.

Wij streven naar meer samenwerking van bewoners en/of andere bewonersgroepen, die verhelderende en/of nieuwe ideeën hebben, met als belangrijkste factor; verrijking en verbetering van de wijk. De Stichting kan eventueel bemiddelen en/of bekend stellen  bij de lokale - en landelijke politiek.

Wij werken nauw samen met WijWeimar (www.wijweimar.nl). Dit zijn enthousiaste initiatiefnemers, die eveneens hard werken aan ons wijkgebied. Samen trekken wij aan de bel bij zowel de landelijke als de lokale politiek. Een geruststeling voor Mafuganova dat we versterking hebben en vragen dan ook bij de bewoners eveneens om hun steun en samenwerking. Samen EEN vuist!

De Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa); stelt zich ten doel o.a.:  Het BEHOUD en het VERBETEREN van onze wijk. 

Maar vooral de aanpak van de ECHTE PROBLEMATIEK in de wijk. Denk aan de verdichting, teveel woningsplitsingen, kamerverhuurbedrijven, ondermijnende invloeden en nog veel meer belangrijke factoren, die negatieve invloed hebben op onze fysieke leefomgeving EN Veiligheid.

Alle bewoners hebben recht op hun woongenot, maar ook op hun veiligheid!  Werken aan een goede wijkeconomie. Want een wijk is beter gebaat bij een goede en een gezonde wijkeconomie.Wij staan voor de WERKELIJKHEID van de situatie in onze wijk en stellen de bewoners dan ook op de hoogte van de daadwerkelijke informatie aangaande de wijk.

 N.B. Wijkenaanpak en verbetering van de leefomgeving in deze gebieden kunnen niet duurzaam succesvol zijn, als niet tegelijkertijd de ondermijnende criminaliteit wordt teruggedrongen. Die criminaliteitsbestrijding kan niet duurzaam succesvol zijn, zonder tegelijkertijd sociale, economische en maatschappelijke perspectieven te ontwikkelen.

Vandaar onze slagzin van de Stichting; wat is goed en wat is slecht voor en/of in je wijk! Om het goede te behouden, moet je het slechte aanpakken!

Maar ook wil de Stichting de positieve zaken aanpakken zoals;  meer saamhorigheid, onze hoffelijke wijk promoten, regelmatig contacten onderhouden met de lokale politici, aantrekkingskracht voor een gezonde wijkeconomie in de Weimarstraat en omgeving, enthousiasme bij de bewoners voor meer groen in de wijk.

Minder wees - en wrakfietsen, geen grof vuil en/of kerstbomen NAAST de Orac's plaatsen. Grof vuil wordt gratis opgehaald door de gemeente Den Haag T(070) 366 08 08. De kerstbomen moeten op bepaalde datums aan de stoeprand worden gezet bij uw eigen huisnummer

Doelstelling van deze website is, zoveel mogelijk de bewoners van betrouwbare en vooral van ECHTE informatie te voorzien inzake de wijk en maken dan ook gebruik van de vermelde officiële informatiebronnen!

Voorgeschiedenis:

Mafuganova is de afkorting van: Marconistraat-, Fultonstraat-, Galileistraat-, Noorderbeekdwarsstraat en een deel Valkenboslaan en omgeving. We begonnen ooit als een straatcommissie Marconistraat. Daarna uitgebreid met meerdere straten en zo ontstond de naam MaFuGaNoVa. Met de omschrijving: Wijkcommissie Mafuganova. Tijdens een meeting in een Buurthuis  is er een voorstel gedaan, om een Stichting (rechtspersoon) te worden. Zodat je beter kunt handelen voor de bewoners. Zodoende zijn we nu een Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa)

                                                                                                                                          

Heeft U een goed idee? Of kunt U ons helpen met andere belangrijke zaken? Graag zoeken wij enthousiaste vrijwilligers, die hun schouders eronder willen zetten met 100% om onze wijk nog mooier en aantrekkelijker te maken! Meld U zich aan via onze contactformulier en wij mailen U zo spoedig mogelijk terug!

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                           

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE