Hot items

Pas op voor Woninginbraken!

 
Als team Segbroek zijn wij veelvuldig bezig met de preventie van woninginbraken. Hieronder een aantal tips om woninginbraken te voorkomen.
Hoe voorkom je een inbraak?
1. Een eerste vereiste is goed hang- en sluitwerk, zowel voor de begane grond als de hoger gelegen verdiepingen. Kijk voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl
2. Draai de voor- en achterdeur altijd op het nachtslot. Ook als je maar even weggaat
3. Laat ramen nooit openstaan, ook niet op een kier. Dan kunnen ze namelijk eenvoudig ingetrapt worden.
4. Leg geen ladders of ander klimmateriaal in de tuin. Een vuilnisbak is voor een inbreker vaak al voldoende om een balkon te bereiken.
5. Ga je ’s avonds weg, gebruik dan tijdschakelaars op je verlichting.
6. Doe de gordijnen niet dicht als je lang van huis bent.
7. Vraag je buren of kennissen een oogje in het zeil te houden en je brievenbus te legen.
8. Voor de thuisblijvers: zie je voor jou onbekende mensen opvallend vaak in de buurt rondlopen? Zie je auto’s, scooters of bromfietsen rijden met mensen die erg veel belangstelling hebben voor de woningen? Bel dan direct 112.
Voor meer informatie verwijs ik u naar: https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

diefstallen vanaf personen auto's.

 
!!! Graag uw aandacht !!!
Uit onze cijfers is gebleken dat er een stijging van diefstallen is waargenomen vanaf personen auto's.
Verdachten hebben het voorzien op auto onderdelen zoals koplampen, navigatiesystemen en katalysatoren.
Ziet u personen die zich verdacht ophouden in de buurt van auto's?
Twijfel niet en bel 112.
Bent u slachtoffer van diefstal, doe dan altijd aangifte.
^NM

meld overlast!

Politiebureau Segbroek
Wat te doen bij overlast?

Graag willen wij u informeren over wat u kunt doen als u overlast ervaart. Er zijn verschillende instanties betrokken bij overlastmeldingen. Het is afhankelijk van de overlast situatie welke instantie ingeschakeld kan worden. De aanpak van overlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, gemeente, politie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties.

Wat is overlast?
Overlast is een subjectief begrip. Iedereen ervaart overlast op zijn eigen manier en geeft daar een eigen mening en gevolg aan. Overlast veroorzaakt vaak ergernis en stress. Van overlast is pas sprake als u regelmatig hinder heeft van geluid, rommel of stank. Denk bijvoorbeeld aan muziek die regelmatig te hard staat, ruzies die u regelmatig bij uw buren hoort, rommel op straat of strafbare zaken, zoals hennepteelt, vernieling en vandalisme.

Wat kunt u zelf doen?
Probeer eerst om er samen uit te komen. Ga in gesprek voordat uw ergernis te groot wordt. Misschien zijn zij zich er helemaal niet van bewust dat u last van hen heeft. Als u politie belt om een overlastmelding te doen, zal er vaak eerst aan u gevraagd worden wat u er zelf aan gedaan heeft. U kunt ook de hulp van mediation inschakelen. Dit kan via het bureau bemiddeling en mediation. Meer informatie vindt u op de website www.bemiddelingmediation.nl.
Waar meldt u overlast?
Is de overlast nog steeds gaande en uw eigen interventie heeft de overlast niet doen stoppen? Bel dan de politie op 0900-8844. Wordt er een strafbaar feit gepleegd zoals vernieling? Bel dan 112 en geef het signalement door van de verdachte. Het helpt de politie goed als u een foto of video opname kunt maken van de verdachte en situatie.

Als u overlast van uw buren ervaart gedurende de nachtelijke uren tussen 22:00 uur en 7:00 uur dan belt u ook de politie op 0900-8844. De politie kan een proces-verbaal opmaken en ervoor zorgen dat de overlast op dat moment stopt.

Voor de aanpak van structurele (buren)overlast zijn er andere instanties die u kunt inschakelen;

Als u in een huurwoning woont, is het van belang dat u melding maakt bij uw wooncorporatie. Dit kan vaak heel eenvoudig via hun website. Indien u in een koopwoning woont, kunt u de VVE inlichten.

Daarnaast doet u melding bij de gemeente, bij het meld- en steunpunt woonoverlast. Dit meldpunt werkt samen met verschillende Haagse instanties om verschillende vormen van overlast op te pakken. Het meldpunt kijkt per zaak welke instantie het beste een oplossing kan bieden. Het meldpunt is het aanspreekpunt als er meerdere instanties betrokken zijn bij een zaak. Een melding doet u via de website van de gemeente Den Haag. Informeer de wijkagent over de overlast die u ervaart. Soms kan interventie van de wijkagent leiden tot een oplossing.

 

 

Diefstallen brom- en snorfietsen.

De laatste tijd is er een stijging in diefstallen van scooters in het stadsdeel Segbroek, en dan met name in de wijken van het Regentessekwartier en het Valkenboskwartier oftewel 'ReVa. Er worden voornamelijk A-merken gestolen, waaronder Piaggio, Tomos, Peugeot en Sym. Wij controleren extra op scooters maar wij vragen u ook alert te zijn op uw scooter. Ons advies is dan ook om uw scooter, naast het stuurslot, ook met een goed gecertificeerd kettingslot op slot te zetten. Indien mogelijk kunt u uw scooter ook aan een vast object vast zetten.
Ziet u iets verdachts? Twijfel niet en bel direct 112.

Spookwoningen - ondermijnende criminaliteit

Politiebureau Segbroek
|| Spookbewoning 👻 ||

Tijdens Halloween struinen spoken, heksen en monsters de straten af op zoek naar snoep. Voor kleintjes soms best een beetje spannend, voor (groot)ouders en gezellige buren een leuke avond.

Tijdens Halloween is het de normaalste zaak van de wereld dat je spoken ziet, maar zie je het bij jou in de buurt wel vaker dan is er mogelijk meer aan de hand…

Achter de deuren van zogenoemde spookwoningen gaat een hele criminele wereld schuil. Omdat mensen er volledig anoniem kunnen wonen, kunnen zij veelal ongemerkt en ongestoord hun gang gaan. Spookbewoning valt onder de zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit vormt een maatschappelijk ontwrichtend probleem. Hierbij zijn de boven- en onderwereld met elkaar verweven en worden illegale activiteiten vermengd met legale activiteiten.

Achter ondermijning gaan regelmatig criminele organisaties schuil die geweld, afpersing en corruptie niet schuwen. Ook maken zij vaak enorme winsten met hun activiteiten. Vaak investeren ze dat illegaal verkregen vermogen in bijvoorbeeld vastgoed. Witwassen noemen we dat.

Politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en Belastingdienst maken samen een vuist tegen ondermijning. Signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners of particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars helpen hierbij enorm.

Ziet u spookbewoning in uw omgeving? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Zo worden uw naam en telefoonnummer niet bekend. Uw tip kan leiden tot de oplossing van een misdrijf!

 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE