Mededelingen voor omwonenden in ReVa

wijkagenten spreekuur in WijWeimar

Vanaf april houden de wijkagenten van ReVa spreekuur in het wijkpand WijWeimar aan de Noorderbeekdwarsstraat 218/hoek Weimarstraat.
In de even weken op dinsdag van 14.00 – 15.00 uur.
In de oneven weken op donderdag van 14.00 – 15.00 uur.
Dat komt voor april en mei neer op de volgende data:
dinsdag 20 april en donderdag 29 april, dinsdag 4 mei donderdag 13 mei, dinsdag 18 mei donderdag 27 mei. Wijkbewoners kunnen dan met al hun vragen terecht zonder voorafgaande afspraak
Vlnr: Madelon Oudkerk, Paul Oudshoorn, Bert Feenstra en Chantal Wichers.
 

Onderzoek Corona - Verbeteren representativiteit

Beste mensen,

Zoals jullie weten wordt door de Erasmus Universiteit, de VU Amsterdam, de Haagse Hogeschool, in samenwerking met Kieskompas, de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, en Den Haag onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten van COVID-19. Intussen wordt het onderzoek voor de vierde keer gedaan. Het zal plaatsvinden van 18 maart tot 28 maart, en zal naast het nationale panel van Kieskompas ook de stedelijke Kieskompas-panels omvatten. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. De vragen zijn gecheckt op begrijpelijke taal.

Net als vorige keren, willen we om jullie ondersteuning vragen. Om de impact van corona in het bijzonder op kwetsbare groepen in kaart te brengen, is het van belang deze groepen in grote getalen uit te nodigen voor deelname aan het onderzoek. Zo krijgen we een beter beeld van alle betrokken groepen in de (stedelijke) samenleving, en hoe zij zich voelen m.b.t. corona. Hierin is jullie rol cruciaal om ondervertegenwoordigde groepen te bereiken. Het gaat dan, net als voorheen, om jongeren, lager-opgeleiden, en mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond, maar ook flexwerkers, zzp'ers, en mensen zonder baan. Graag schakelen we jullie hierbij in vanaf het begin van de dataverzameling.

Het zou fijn zijn als jullie in jullie netwerk onderstaande berichten kunnen verspreiden, rechtstreeks naar respondenten, via doelgroepen-organisaties, etc. met het bericht dat het onderzoek tot 28 maart beschikbaar zal zijn.

De resultaten van dit onderzoek zullen medio december net als de eerdere onderzoeken gepubliceerd worden op: https://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/tag/covid-19/

  1. Uitnodigingstekst e-mail/website

De gemeente Den Haag doet samen met Kieskompas, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Tot 28 maart zal de vierde herhaling van het onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19 plaatsvinden,

Juist in deze corona-crisis is het belangrijk onderzoek te doen naar de opvattingen en ervaringen van mensen. We willen dat zo veel mogelijk verschillende meningen gehoord worden. Daarom willen we u vragen deze enquête in te vullen. Het onderzoek is bereikbaar door op onderstaande link te klikken. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

https://vuass.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6xH3FIL9p6K1ThQ

Het is fijn als u dit bericht doorstuurt aan familieleden, vrienden, kennissen, collega’s of klasgenoten. Zij kunnen dan ook meedoen aan het onderzoek.

De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn belangrijk voor onze samenleving, voor organisaties en overheden, maar ook voor u, uw familie, buren en kennissen. De resultaten van dit onderzoek zullen net als de eerdere onderzoeken gepubliceerd worden op: https://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/tag/covid-19/ Als u aan één van de eerdere onderzoeken heeft meegedaan, willen we u hier heel erg voor bedanken. Dankzij uw antwoorden wordt het onderzoek beter. U kunt deze link eenvoudig verspreiden via een email, onder uw Whatsapp-contacten, of op sociale media.

 

Bewonersbrief Omwonenden Jumbo Weimarstraat

Informatie brief omwonenden Jumbo Weimarstraat.

Aan de bewoners van dit pand. Onderwerp: verbouwing Jumbo winkel aan Den Haag Weimarstraat.

Den Haag, 17 februari 2021.

Beste bewoner,

Middels deze brief wil ik u laten weten dat de Jumbo winkel aan de Weimarstraat in Den Haag wordt verbouwd. De werkzaamheden vinden plaats van 16-02-2021 tot 09-03- 2021. Dit kan zorgen voor enig geluidsoverlast. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Sluiting en heropening De winkel sluit op zaterdag 20 februan 202'l haar deuren voor de verbouwing. Op woensdag 10 maart 2021 om 9.00 uur zal de winkel heropend worden.

Gratis La Place chocolade reep en bloemen Bij de heropening van de winkel ontvangen de eerste 150 klanten gratis een boeket bloemen. Tevens ontvangt u tot en met zondag 14 maart bij besteding vanaf € í5,- aan boodschappen een gratis La Place chocolade reep. lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Onze excuses voor het eventuele ongemak en de overlast tijdens de bouwwerkzaamheden.

Graag tot ziens in onze nieuwe winkel! Met vriendelijke groet,

llias Chohabi Filiaalmanager J umbo Weimarstraat.

Pas op voor Vastgoedbeleggers!

Op Nextdoor vele berichtgevingen van bewoners uit onze wijk. Agressieve Vastgoedbeleggers, die geinteresseerd zijn in je woning. Er worden op het moment vele brieven van enkele Vastgoedbeleggers BV bij iedere huisnummers per straat in de brievenbussen gedeponeerd.

Met teksten zoals; We hebben interesse in uw woning! Wij kopen in de meeste gevallen zonder financiële voorbehouden. Met onze expertise en kennis van de vastgoedmarkt zijn wij in staat om binnen 48 uur een vrijblijvend bod uit te brengen op uw woning. Wij kunnen snel schakelen! Uw woning staat in een korte tijd te koop. U heeft geen zorg. Wij betalen voor u huis en kunt u snel verhuizen. 

Zeer belangrijk! Gelet op: vele(n) bekende Vastgoed BV die vele panden opkopen voor goedkope prijzen, vervolgens vlug doorverkopen voor duurdere prijzen. Of de opgekochte panden te verknippen in Turn-Key house, studio s of appartementen.

Op dit soort beleggers moet je niet op reageren! Het is pure business voor deze beleggers. En erg brutaal en vooral uitgekookt om dit soort business brieven te deponeren bij iedere huisnummers. 

Als je je huis wilt verkopen dan gewoon via Funda en via de welbekende makelaars. Zodat gezinnen e.a. op een eerlijke normale methode een huis kunnen kopen. En geen vastgoedboys die onze panden verknippen en dan hoge huren vragen voor een te kleine woonruimte en of hoge verkoop prijzen vragen.

Geef het zoveel mogelijk door aan je buren, vrienden, kennissen e.a. en zorg dat dit soort Vastgoedbeleggers GEEN grip kunnen krijgen op onze al zeer verdichte wijken. Met name op onze authentieke panden in beschermd stadsgebieden. Maar ook dat gezinnen, starters e.a. meer kans kunnen krijgen op woningen met een normaal koop en/of huurprijs.

 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE