Hot item voor de wijkbewoners

Bezoek wethouder R. de Mos aan WijWeimar

Onze Wethouder Richard de Mos bezocht afgelopen week Wij Weimar. Goede tips meegekregen ter verbetering van deze winkelstraat met vele potenties 👇

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, staande mensen en buiten
 
In gesprek met WijWeimar en Mafuganova ter verbetering van Weimarstraat e.o.

Gebiedsaanwijzing Weimarstraat en omgeving

GEBIEDSAANWIJZING TIJDELIJK (FLEXIBEL) CAMERATOEZICHT WEIMARSTRAAT E.O.
De burgemeester van Den Haag,

overwegende dat:
- door ondernemers en bewoners van de Weimarstraat overlast wordt ervaren van vooral bezoekers van de Weimarstraat;
- de overlast zich vooral openbaart in luidruchtig en intimiderend rondhangen, openbare
dronkenschap, gebruik van verdovende middelen, vechtpartijen, vernielingen en diefstallen;
- de bewoners hun zorgen hebben geuit over de veiligheid en leefbaarheid in de Weimarstraat;
- de extra inzet van de politie en het programma ReVa Zuid moeten leiden tot verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid van de Weimarstraat en omgeving;
- de politie informatie gestuurd surveilleert, streng handhaaft op APV- verkeersovertredingen en aanhoudingen verricht voor veelvoorkomende criminaliteit;
- de resultaten van het programma ReVa Zuid pas op lange termijn zichtbaar zullen zijn.
- een flexibele camera de inzet van de politie kan ondersteunen en bijdragen aan het terugbrengen van de rust en veiligheid van bewoners en omgeving;
- het daarom in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om in
aanvulling op de maatregelen in dit gebied voor een bepaalde duur cameratoezicht in te zetten ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen;

gelet op de ingekomen politierapportage, het overleg in de driehoek van i8 maart 2019 en artikel 15;c
Gemeentewet juncto artikel van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag
besluit:
1. in te stellen een cameragebied voor de Weimarstraat en omgeving: tussen de Edisonstraat, Beeklaan, Cartesiusstraat, Fahrenheitstraat, Newtonplein, Celsiusstraat en Marconistraat met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied.
II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en werkt terug tot 26 maart 2019. Dit besluit vervalt op 1 juni 2020.
Den Haag, 10 april 2019
Pauline Krikke

Groen Links wil betere spreiding van coffeeshops!

Coffeeshops moeten beter verspreid worden over de stad

CommentaarIn deze rubriek schrijft Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, een commentaar op het actuele nieuws. Deze week over coffeeshops.

Zorgen over de veiligheid in en rondom de Weimarstraat

Hart voor Den Haag en CDA bezorgd over de onveiligheid in en rondom de Weimarstraat.

18 januari 2019. Informatiebron Hart voor Den Haag (Groep de Mos).

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad Hart voor Den Haag en  oppositiepartij  CDA Den Haag maken zich grote zorgen over de veiligheid in en rondom de Weimarstraat. Wijkbewoners spraken met de raadsleden over terugkerende veiligheidsproblemen: geluidsoverlast, drugsverkeer, ondermijnende criminaliteit, vechtpartijen en intimidatie. Met name de agressieve bezoekers van de aangelegen Poolse supermarkt, sommige coffeeshops en slijterijen maken het gebied onveilig.
Hart voor Den Haag-raadslid Nino Davituliani vindt het schandalig dat deze veiligheidsproblemen na al die jaren nog steeds niet zijn aangepakt. “Bewoners klagen hier al jaren over zonder dat er daadwerkelijk wordt ingegrepen. Er moeten snel veiligheidsmaatregelen worden genomen om op korte termijn een veiligere omgeving voor deze mensen te creëeren.”

Steekincident
Door de vele schiet- en steekpartijen heerst er veel onrust bij de bewoners. De buurt is gisteren weer opgeschrikt door een steekincident voor het schoolgebouw in de Weimarstraat. Het CDA-raadslid Kavish Partiman, hoopt dat de gemeente de veiligheid van de wijk kan terugbrengen, zodat ouders weer met een gerust hart hun kinderen naar buiten kunnen laten gaan, zonder te vrezen voor allerlei onveilige situaties.

Hart voor Den Haag en CDA hebben een reeks schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gesteld. De partijen vragen onder andere om controles door de politie in burger en het verhogen van verkeersdrempels om de snelheidsduivels te stoppen.

 

Steekincident
Door de vele schiet- en steekpartijen heerst er veel onrust bij de bewoners. De buurt is gisteren weer opgeschrikt door een steekincident voor het schoolgebouw in de Weimarstraat. Het CDA-raadslid Kavish Partiman, hoopt dat de gemeente de veiligheid van de wijk kan terugbrengen, zodat ouders weer met een gerust hart hun kinderen naar buiten kunnen laten gaan, zonder te vrezen voor allerlei onveilige situaties.

Hart voor Den Haag en CDA hebben een reeks schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gesteld. De partijen vragen onder andere om controles door de politie in burger en het verhogen van verkeersdrempels om de snelheidsduivels te stoppen.

Foto te bekijken op de website: Hart voor Den Haag/Groep de Mos

 

Weimarstraat op kantelpunt

Weimarstraat op kantelpunt: meer handhaving niet genoeg, ander beleid nodig - ChristenUnie/SGP, VVD, GroenLinks en PvdA slaan alarm om overlast en onveiligheid rondom de Weimarstraat.

dinsdag 22 januari 2019. Informatiebron; website ChristenUnie/SGP.

Rondscheurende auto’s, vechtpartijen op straat en drugsgebruik in portieken, het is aan de orde van de dag in en rondom de Weimarstraat. Afgelopen week was er nieuw dieptepunt met een steekpartij met dodelijke afloop. Bewoners sloegen al eerder bij de gemeenteraad alarm over de onveiligheid in en verloedering van hun buurt. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), Ayse Yilmaz (VVD), Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Janneke Holman (PvdA) zijn geschrokken van de verhalen van bewoners en roepen het college op tot actie: “Als je de bewoners hoort, wordt één ding duidelijk: dit zijn geen incidenten meer. Deze buurt staat op een kantelpunt. Met meer toezicht en handhaving gaan we het tij niet keren. Met de bewoners vragen wij daarom om ander beleid.

 

Janneke Holman (PvdA) woont zelf bij de Weimarstraat en kent de problemen: “Het rommelt al langer in de Weimarstraat, daarom is er de afgelopen jaren meer handhaving gekomen. Nu zien we dat dat ervoor heeft gezorgd dat overlast zich heeft verplaatst naar omliggende straten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daarom is het tijd om stevig in te grijpen om de buurt leefbaar te houden.” Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) denkt dan bijvoorbeeld aan betere branchering in het gebied: “Je ziet hier veel overlast doordat veel dezelfde winkeltjes tot ’s avonds laat open zijn. Dat zorgt voor rondscheurende auto’s en motoren in de avonduren en nachtelijk kabaal op straat. Als je strikter bent op wie een vergunning krijgt en wie niet, kan je dit soort problemen voorkomen. Een goede eerste stap zou het aanstellen van een winkelstraatmanager zijn die echt iets te vertellen krijgt.” Ayse Yilmaz (VVD) vult aan. “De overconcentratie aan coffeeshops werkt hier zeker niet aan mee. Het is duidelijk dat er een integrale oplossing moet komen. Het kan niet zo zijn dat zo’n mooie buurt hierdoor ten onder gaat.”

Dát er nieuw beleid moet komen, is duidelijk voor de vier partijen. Arjen Kapteijns (GroenLinks): ““We zijn blij dat de bewoners hierover aan de bel hebben getrokken en ons hebben uitgenodigd. De gemeente moet nu, samen met bewoners en betrokkenen, zich inspannen om deze problemen aan te pakken en op te lossen. Zodat de Weimarstraat en omringende straten een fijne en prettige leefomgeving worden en blijven voor iedereen.”

 

 

 

Bewonersavonden Leefbaarheid woonomgeving EN Veiligheid

Er zijn twee bewonersavonden 13 december 2018 en dinsdagavond 08 januari 2018 geweest voor de betrokken bewoners betreffende leefbaarheid woonomgeving EN Veiligheid Weimarstraat e.o.

Gesproken met de volgende politieke partijen: PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie/SGP en GdM/Hart voor Den Haag.

De betrokken bewoners konden in gesprek gaan en/of vragen stellen aan de partijen. De partijen reageerden en waren dan ook erg onder de indruk.

Inmiddels zijn er vragen gesteld door deze partijen aan het College en willen op korte termijn de daadwerkelijke aanpak voor dit gebied.

We zijn benieuwd en hopen dan ook op de daadwerkelijke aanpak van de oorsprong in dit gebied.

Zodat wij met zijn allen weer een florisante en veilige buurt krijgen waar we met zijn allen weer veilig kunnen wonen EN ondernemen!

 

Huisvuikalender - verzamelcontainers - scheiden van afval etc.

Huisvuilkalender

Weten wanneer het huisvuil wordt opgehaald? Bekijk de digitale huisvuilkalender. Vul hier uw postcode en huisnummer in. U ziet dan meteen wanneer het huisvuil bij u wordt opgehaald.

Ook als u alleen een emmer heeft voor groente-, fruit- en tuinafval vindt u de ophaaldag in de huisvuilkalender. Bijzondere ophaaldagen, zoals de ophaaldagen voor kerstbomen, staan er ook in.

Gebruikt u verzamelcontainers voor verschillende afvalsoorten? Zoals restafval of papier? Of heeft uw gebouw eigen inpandige voorzieningen (plek) om afval in te zamelen? Deze voorzieningen staan niet in de huisvuilkalender. U kunt hier elke dag uw afval kwijt.

Papieren versie huisvuilkalender

Bij een stadsdeelkantoor of bibliotheek kunt u een papieren versie van de huisvuilkalender laten uitprinten. Daarvoor hoeft u geen afspraak te maken.

Zie ook

Kijk voor alle informatie over afval op www.denhaag.nl/afval.

Het scheiden van plastic e.a.

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

De gemeente zamelt naast plastic (kunststof) verpakkingen ook metalen verpakkingen (zoals blikjes) en drankpakken in. Door dit afval te scheiden, helpt u mee het milieu te sparen. Bovendien kunnen producten gerecycled worden tot grondstoffen waarvan nieuwe producten worden gemaakt.

Uw afval wordt gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten zoals nieuwe plastic flessen, speelgoed en automaterialen. Van drankpakken worden bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden, kartonnen dozen of wc-papier gemaakt. Oud blik wordt nieuw blik.

Waar brengt u het afval naartoe?

 • Door heel Den Haag zijn de speciale containers voor plastic, blikjes en drankpakken (ook wel 'pbd' of 'pmd' genoemd) te vinden. Een overzicht vindt u op de kaart met alle locaties van de containers.
 • U kunt plastic verpakkingsmateriaal, blikjes en drankpakken ook inleveren bij de Haagse afvalbrengstations. Bij het afvalbrengstation aan de Plutostraat kunt u ook grote kunststof producten inleveren, zoals tuinstoelen en speelgoed.
 • Gebruik bij voorkeur doorzichtige zakken. De inzamelbedrijven willen kunnen zien en controleren wat er in een vuilniszak zit. Dat kan het gemakkelijkst en snelst met doorzichtige zakken. Overigens is het niet zo dat materiaal in grijze of andere ondoorzichtige zakken wordt afgekeurd. U mag deze dus gewoon gebruiken, want al het materiaal dat gescheiden wordt ingezameld, wordt gescheiden verwerkt. Het materiaal mag ook los in de container worden gegooid.

Wat mag wel en niet in de container?

Zorg ervoor dat de verpakkingen leeg zijn.

Informatiebrond: DenHaag.nl / afval / afval scheiden

 • Spuitbussen met daarin nog een chemische inhoud, verfblikken met inhoud en kitkokers levert u in als klein chemisch afval.
 • Lege verfblikken en spuitbussen doet u bij het restafval.
 • Stomazakken en injectienaalden horen bij het medisch afval.

 

 

Blowverbod

Blowverbod

Informatiebron: denhaag.nl/blowverbod

Op 13 plekken in Den Haag is het verboden om softdrugs te gebruiken in de openbare ruimte. Deze maatregel moet de overlast tegengaan. Bekijk in welke gebieden het verbod gaat gelden.

Omwonenden en toeristen hebben overlast van mensen die blowen in de openbare ruimte. Blowen geeft bijvoorbeeld stankoverlast.

Blowverbod

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft het college de mogelijkheid om in gebieden met structureel overlast, een blowverbod in te stellen. In onderstaande gebieden is het verboden om softdrugs te gebruiken.

Wie het verbod overtreedt, kan een boete krijgen. Het instellen van het blowverbod gaat samen met andere maatregelen om de overlast aan te pakken. Het blowverbod geldt voor een periode van 2 jaar. Daarna wordt de maatregel beoordeeld.  Wel bekijkt de gemeente elk half jaar of er aanpassingen nodig zijn op het verbod.

Waar geldt het blowverbod?

 
StadsdeelGebiedStraten Blowverbod
Centrum Gehele stadsdeel Centrum Alle straten in het centrum van Den Haag.
Escamp Woon- en winkelgebied rondom het Zuiderpark Omsloten en inclusief Escamplaan, Dedemsvaartweg, Guntersteinweg, Middachtenweg, Assumburgweg, Troelstrakade, de la Reywg, Loosduinsekade, Soestdijksekade, Veenendaalkade, Leyweg, inclusief speelterrein Zuiderpret, exclusief het park Zuiderpark dat is omsloten door de Melis Stokelaan, Loevesteinlaan, Vreeswijkstraat, Troelstrakade en de Moerweg.
Escamp Bouwlust-Vrederust Omsloten en inclusief de Meppelweg, Dedemsvaartweg, Erasmusweg en de Beresteinlaan.
Haagse Hout Centraal Station & Malieveld Omsloten door en inclusief de Boslaan, Zuid-Hollandlaan, Prinsessegracht, Bezuidenhoutseweg, Rijnstraat, Prins Bernardviaduct en de Prins Clauslaan.
Laak Groenstrook Laakkade Omsloten door en inclusief Laakkade, Rijswijkseweg, Laakweg, Neherkade, Rijswijkseweg, Laakweg.
Laak Gebied Goeverneurlaan Omsloten door en Inclusief Gouverneurplein, Gouverneurlaan, Jonckbloetplein, Gouverneurlaan, Lorentzplein, Jan van der Heijdenstraat, Rijswijkseweg, Van Musschenbroekstraat.
Laak Gebied Binckhorst Omsloten door Mecuriusweg, Binckhorstlaan, Trekvlietplein, Plutostraat, Meteoorstraat, Poolsterstraat.
Laak Gebied Vliethage Het speelterrein achter wijkcentrum Vliethage omsloten door de straten Van Leeuwenhoekstraat, Boerhaavestraat, Rijswijkseweg.
Scheveningen Kuststrook Omsloten door en inclusief Strandweg, Gevers Deynootweg, Adriaan Maasplein, de gehele Zeekant, Rederserf, Noordelijk havenhoofd, Zwarte Pad.
Scheveningen Haringkade Omsloten door en inclusief Badhuiskade, Juriaan de Kokstraat, Havenkade, Neptunesstraat, Seinpostraat, Rijslag, Kapelplein, Kapelweg, Nieuwe Duinweg, Haringkade.
Scheveningen Groot Hertoginnelaan, Eline Vere park Omsloten door en inclusief de Carnegielaan, Groot Hertoginnelaan, Tobias Asserlaan, Johan de Witlaan, Alexander Gogelweg, Andries Bickerweg en Koningin Emmakade.
Scheveningen Tesselseplein Gebied Tesselseplein en de binnen een afstand van 50 meter gelegen straten en andere openbare ruimte.
Segbroek Gebied Regentesse-Valkenboskwartier (Re-Va) Omsloten door en inclusief de Laan van Meerdervoort, de Valkenboskade, Loosduinsekade en de Waldeck Pyrmontkade.
StadsdeelGebiedStraten Blowverbod

Werk mee als bewoner tegen de meeuwenoverlast

Meeuwenoverlast beperken

Meeuwen kunnen vooral tijdens de broedperiode overlast veroorzaken. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Lees ook wat u zelf kunt doen tegen meeuwenoverlast.

Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming en daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden. De gemeente kan samen met u het volgende doen.

Zwerfvuil voorkomen

U kunt de stad samen met de gemeente schoon houden.

 • Gooi geen afval op straat, zo voorkomt u vogeloverlast.
 • Waar mogelijk, plaatst de gemeente ondergrondse restafvalcontainers voor uw huisvuil.
 • U kunt ook een eigen container (kliko) aanvragen.
 • Biedt u uw huisvuil in vuilniszakken aan? Zet deze dan op de dag dat uw huisvuil wordt opgehaald zo kort mogelijk voor de ophaaltijd aan de stoeprand. Bind de zakken goed dicht.

Extra stevige gele vuilniszakken gebruiken

Het broedseizoen van meeuwen begint in maart en kan tot juli duren. De gemeente verstrekt van 1 maart tot 1 september 2018 extra stevige gele vuilniszakken. Meeuwen, op zoek naar voedsel voor hun jongen, kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken.

U kunt deze vuilniszakken gratis ophalen bij:

 • de informatiebalies van de stadsdeelkantoren Laak, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek en Haagse Hout
 • het Haags Informatiecentrum in het stadhuis
 • Bibliotheek Laakkwartier
 • de stadsboerderijen Herweijerhoeve, Reigershof, Gagelhoeve, Kakelhof, Waaygat en Molenweide.

Niet voeren

Vogels hebben geen extra voer nodig, te veel voedsel is ongezond voor ze. Gegeven voer blijft ook vaak liggen, wat kan leiden tot overlast van ongedierte zoals ratten. Heeft u oud brood over? Voer dit niet aan de vogels, maar gooi het in een broodcontainer.

Dak aanpassen

Heeft u een plat dak? U kunt dit zo aanpassen dat meeuwen er niet gaan broeden:

 • Pinnen plaatsen of netten of draden op het dak spannen, voorkomt dat meeuwen er gaan broeden. Via de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven kunt u specialisten in 'vogelwering' vinden.
 • Meeuwen broeden graag op grinddaken en niet op een groen dak (dak begroeid met planten). De gemeente verleent daardoor een subsidie groene daken, voor als u een groen dak aan wilt leggen.
 
Zie ook: Melding openbare ruimte (voor het melden van zwerfvuil veroorzaakt door vogels)
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE