Aanpak overlast woningsplitsing/kamerverhuur

Hulp bij woonoverlast, overbewoning en (illegale) verhuur!

Hulp ten aanzien van woonoverlast, overbewoning en ( illegale ) verhuur:

1. Overlast door muziek, schreeuwen, vechten kan het beste direct gemeld worden bij de politie, gewoon 112 bellen. De politie is er soms heel snel ( 2 minuten ), vooral als er motoragenten in de wijk rijden.

2. Komt de overlast echter vaker voor uit hetzelfde pand en/of is er sprake van overbewoning, stuur dan een klacht aan de gemeente via www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/woonoverlast-melden  of per mail aan: haagsepandbrigade@denhaag.nl dus direct aan de pandbrigade.

3. Verzoek de pandbrigade een inspectie te houden als overbewoning wordt vermoed zowel bij ( illegale ) splitsing als bij kamerverhuur ). Opbouwen van een dossier over overlast en illegale praktijken is belangrijk. Maak ook met je telefoon filmpjes en foto's dat is tegenwoordig heel eenvoudig en op je eigen grond of op de openbare weg absoluut toegestaan.

4. Actie tegen overbewoning of illegale verbouwingen kunnen ook via de Vereniging van Eigenaren genomen worden. De bestuurder kan namens de VvE actie ondernemen of een vergadering uitschrijven. Er mogen zonder toestemming van de VvE geen aanpassingen aan de gemeenschappelijke delen van het pand worden gedaan. Zorg dat de VvE een rechtsbijstandsverzekering heeft, neem zo nodig een advocaat mee naar de vergadering en werk samen met andere eigenaren binnen je VvE tegen huisjesmelkers.

5. De minimale woningoppervlakte bij splitsing is momenteel 40 m² voor REVA. Dit is een harde eis, dus alles wat daaronder zit zou geen vergunning voor kunnen worden verleend. Is dat wel zo, teken dan bezwaar aan tegen de bouwvergunning: www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Bezwaarschrift-indienen
of stuur een brief met  "AWB BEZWAAR" (ook linksboven op de envelop vermelden)
Gemeente Den Haag, Postbus 12600, 2500 DJ, Den Haag.

6. Wordt een bouwvergunning niet conform tekening uitgevoerd meld dit dan bij: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag, maak foto's en filmpjes en stuur die op. Alle verleende bouwvergunningen zijn in te zien op het stadhuis aan het Spui. Als er achterstallig onderhoud is of een brandgevaarlijke situatie kan dat ook bij DSO gemeld worden. Maak er foto's van en stuur die op.

7. Veel verhuurde kamers of gesplitste woningen verkeren in slechte staat van onderhoud. Daarvoor kan je als huurder naar de huurcommissie: www.huurcommissie.nl contact/ of Postbus 16495, 2500 BL Den Haag.

Deze informatie is aangeleverd vanuit de wijk van een bewoner! Bedankt voor je aangeleverde informatie en hopelijk kunnen bewoners, die de dupe zijn en/of dagelijks hinder ondervinden, hier gebruik van maken.

Heeft U als bewoner hinder en/of bent U de dupe van soortgelijke vermeldingen zoals hier boven vermeld? Mail het ons en we kunnen een groep bewoners gaan samenstellen, (onder begeleiding van de Stichting) die gezamenlijk deze problematiek kunnen gaan aanpakken.

Woningsplitsingen en omzettingen naar kamertjesverhuur

Grote gevolgen massale woningsplitsingen en omzettingen naar kamertjesverhuur. (zonder vergunning) Verdrietig

Leefomgeving en de leefbaarheid staat op het spel. Vooral in de al reeds verdichte oude wijken; parkeerdruk, fietsenoverschot, geluidsoverlast, vervuiling, ongedierte, niet gecontroleerde woningsplitsingen (niet kadastraal) op bouwtechnische verantwoordelijke staat, van illegatie naar legalisatie van omgevingsvergunningen, grote run van Vastgoed BV’s op oude panden,  geen controle meer, problematiek van de VvE, ergernissen van de bestaande bewoners.

Kortom een groot gevaar voor het verdringen van de vaste bewoners in de oude reeds verdichte wijken! Ook ontwrichting van woningen en vooral  geen voldoende basis kwaliteit meer aanwezig.

Er moeten duidelijke sterke eisen (volgens de wet- en regelgeving) en voorwaarden gesteld worden met gehanteerde juridische kaders in de bestemmingsplannen. Met zeer strenge, aangescherpte regels, waaraan de behandelende ambtenaren (omgevingsvergunningen) zich moeten en behoren te behouden!  En geen eigen eilandjes meer binnen een afdeling. Wel een onafhankelijke dienst, die de omgevingsvergunningen gaan toetsen op de verplichte beleidskaders en weer gecontroleerd gaan worden door gescreende juristen.

Wij staan met zijn allen voor onze wijk en willen ook het behoud van onze wijk. Geen verdichting meer, maar een normale, gezonde leefomgeving met een gezonde samenstelling van gezinnen met kinderen, migranten, studenten en expats. En geen eenduidigheid van alleen maar eenpersoonshuishouden in gesplitste woningen en omzettingen naar kamertjes verhuur.

Wij raden de vaste wijkbewoners dan ook aan, bij alle aanvragen van omgevingsvergunningen tot woningsplitsingen en omzettingen naar kamertjesverhuur boven, naast en/of tegenover u zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Sta op uw rechten en wees niet bang!

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE