Procedure aanvraag activiteiten subsidie

Activiteitensubsidie voor stadsdeel

Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten in uw stadsdeel. Het moet hierbij gaan om buurt- of wijkactiviteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, samenhang en samenwerking in de buurt. Bijvoorbeeld een straatfeest, buurtbarbecue of andere bewonersactiviteiten.

Op deze pagina

 1. Wat is het?
 2. Voorwaarden
 3. Contract met rechtspersoon
 4. Nodig bij uw aanvraag
 5. Aanvragen
 6. Hoe lang duurt het?
 7. Vragen

Wat is het?

De activiteitensubsidie is een wijksubsidie en de activiteiten moeten daarom passen bij de Wijkprogramma’s van uw stadsdeel. Deze Wijkprogramma’s hebben bewoners samen met de gemeente opgesteld en zijn bedoeld om de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk of stadsdeel te verbeteren. Bekijk de Wijkprogramma's 2016-2019.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door of via een bewonersorganisatie, stichting of wijkvereniging. Wilt u individueel of als groep subsidie aanvragen? Kijk bij de voorwaarden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie zijn:

 • Uw idee is specifiek bedoeld voor het stadsdeel waar u de subsidie aanvraagt.
 • De subsidie is bedoeld voor eenmalige uitgaven.
 • Uw idee moet passen binnen de ambities van de Wijkprogramma's 2016-2019.
 • De subsidie is bedoeld voor ideeën op het gebied van participatie, leefbaarheid, welzijn, jeugd en cultuur.
 • U moet in het aanvraagformulier een plan van aanpak en begroting met kostenposten invullen. Eventueel kunt u aan het einde van het formulier nog een bijlage met extra informatie toevoegen.
 • De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn.
 • U kunt geen subsidie aanvragen voor vergoedingen voor vrijwilligerswerk of voor consumpties.
 • De gemeente kan de subsidie uitbetalen aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bewonersorganisatie of stichting.
 • U kunt als individu of groep een aanvraag doen  U moet dit wel doen via een rechtspersoon zoals een vereniging, stichting of besloten of naamloze vennootschap. U moet hen eerst om toestemming vragen. Het stadsdeel kan u helpen met het vinden van een geschikte rechtspersoon om mee samen te werken. Neem daarvoor contact op met het stadsdeelkantoor waar u de activiteit wilt organiseren.
 • Bestaat uw bewonersgroep niet uit een rechtspersoon, dan kunt u op basis van een model-akte een stichting of vereniging oprichten. Registratie bij de notaris kost € 500.

Contract met rechtspersoon

Bent u initiatiefnemer en heeft u uw aanvraag via een rechtspersoon gedaan? Dan kunt u een contract stadsdeelsubsidie tussen u en de rechtspersoon (vrijwilligers- of bewonersorganisaties) invullen en ondertekenen. U kunt bij uw stadsdeelkantoor een voorbeeld van dit contract opvragen. Als u (nog) geen rechtspersoon heeft gevonden die uw activiteitensubsidie kan aanvragen dan kan uw stadsdeel u hier ook bij helpen.

Nodig bij uw aanvraag

 • begroting
 • kostenposten

 Zorgt u dat u alle gegevens bij de hand heeft. 

Aanvragen

De activiteitensubsidie kunt u op 3 manieren aanvragen:

 • Digitaal via de knop hieronder.
 • Het PDF-formulier invullen en als bijlage per e-mail versturen.
 • Het PDF-formulier invullen, printen en per post versturen.

Kies niet meer dan 1 van bovengenoemde opties. Als u de aanvraag op meer manieren verstuurt, kan dit tot vertraging leiden.

Digitaal

Met PDF-formulier

 • Download het Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor stadsdeel.
 
Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor stadsdeel (PDF, 267,5 kB)
 • Vul het formulier volledig in en stuur het met de benodigde bijlagen per e-mail naar:  subsidies@denhaag.nl of print het en stuur het per post naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 4 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 6 weken nadat de gemeente uw complete aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een beschikking waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u binnen 1 week de subsidie op uw rekening.

Vragen

(Activiteiten)subsidie 2017

Activiteitensubsidie

Gepubliceerd:  Informatiebrond; DenHaag.nl
25 september 2015
Laatste wijziging: 
03 februari 2017

U kunt subsidie krijgen voor initiatieven die de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk of stadsdeel verbeteren. Het een voorwaarde is dat uw initiatief aansluit op de prioriteiten uit de Wijkprogramma’s 2016-2019 die bewoners samen met de gemeente hebben opgesteld.

Bekijk de Wijkprogramma's 2016-2019.

Vraag digitaal subsidie aan

Let op:

 • Om dit formulier succesvol te kunnen afronden, moet u in het formulier uw begroting en kostenposten toevoegen. Zorgt u dat u alle gegevens bij de hand hebt.
 • Als u een andere rechtspersoon opgeeft dan uzelf (bijvoorbeeld een bewonersorganisatie), dan moet u hen eerst om toestemming vragen.

Aanvraag per post

U kunt de activiteitensubsidie ook schriftelijk aanvragen. Print het formulier, vul het in en stuur het per post naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag
E-mailadres: subsidies@denhaag.nl

 

Basissubsidie (operationele subsidie) voor bewonersorganisaties

Bewonersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor kosten die ze maken voor:

 • kantoor- of vergaderruimte, bureaukosten en communicatie
 • administratieve ondersteuning

 

Deze subsidie heet een basissubsidie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners van een wijk. De voorwaarden staan genoemd in het aanvraagformulier. Stuur voor het aanvragen van een basissubsidie de jaarbegroting van uw organisatie mee.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie zijn:

 • Uw idee is specifiek bedoeld voor het stadsdeel waar u de subsidie aanvraagt 
 • De subsidie is bedoeld voor eenmalige uitgaven
 • Uw idee moet passen binnen de ambities van het stadsdeelplan
 • De subsidie is bedoeld voor ideeën op het gebied van participatie, leefbaarheid, welzijn, jeugd en cultuur
 • U moet een plan van aanpak en een uitgewerkte begroting meesturen met uw aanvraag 
 • Uw idee of project moet in het jaar van aanvraag uitgevoerd en afgerond worden 
 • De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn
 • U kunt geen subsidie aanvragen voor vergoedingen voor vrijwilligerswerk of voor consumpties
 • De gemeente kan de subsidie uitbetalen aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bewonersorganisatie. 
 • Wanneer u als individu een aanvraag doet, kan het stadsdeel u helpen bij het vinden van een geschikte rechtspersoon om mee samen te werken.
 • Bestaat uw bewonersgroep niet uit een rechtspersoon, dan kunt u op basis van een model-akte een stichting of vereniging oprichten. Registratie bij de notaris kost € 500.

Contract met rechtspersoon

Bent u initiatiefnemer en heeft u uw aanvraag via een rechtspersoon gedaan, dan kunt u een contract stadsdeelsubsidie tussen u en de rechtspersoon (vrijwilligers- of bewonersorganisaties) invullen en ondertekenen.

 

Organisaties die werken met vrijwilligers:

Werkt u met vrijwilligers? Dan kunt u voor deze vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het is in veel gevallen mogelijk de kosten voor de aanvraag van een VOG te declareren.

Hoe lang duurt het?

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. De inzet is binnen 6 weken uw aanvraag af te handelen.

 
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE