Laatste nieuwtje

Red de Weimarstraat!

Actie vanuit de bewoners in en rondom de Weimarstraat.
 
Geachte burgemeester, wethouders, raadsleden,

Als bewoner van de omgeving Weimarstraat mail ik u. Zondag 28 juni om 14.45, op klaarlichte dag, is daar voor coffeeshop Galaxy iemand beschoten na een ruzie in diezelfde coffeeshop. Op dat moment speelden kinderen op straat, waren mensen aan het winkelen en zaten bewoners nietsvermoedend te genieten van een zomerse dag. Het is het zoveelste drama. Vorig jaar werd er een jongen doodgestoken voor de basisschool. De buurt is het zat.

Tegen gewapende misdaad is geen enkel goed burgerschap bestand. Wij eisen daarom actie vanuit de overheid. Geen nieuwe schriftelijke vragen, geen goedbedoelde bezoekjes, geen nieuwe camera's rondom plekken des onheils, geen oproepen tot  burgerwachten. We willen dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid in onze buurt. Ondertussen nemen wij als buurtbewoners de straat op ludieke wijze terug.

In een straat van 100 meter zijn 3 coffeeshops (en een basisschool). De coffeeshops worden meerdere malen per dag bevoorraad vanuit het criminele circuit. Rondom deze coffeeshops is in onze geliefde woonwijk een industrie van ondermijning en criminaliteit ontstaan. De sfeer wordt steeds grimmiger. Onze grens is bereikt.
We willen dat er zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen. Daarom voeren wij a.s. zaterdag actie van 12.00 tot 14.00 onder het motto: "Drugs eruit, buurt erin". U bent van harte welkom om uw steun te betuigen. Onze inzet is als volgt:

- Verplaatsing van alle coffeeshops buiten onze woonwijk. De Weimarstraat fungeert nu als een soort "McDrive" voor wiet. Dat kan prima ergens anders.

- Een noodverordening in de Weimarstraat e.o.  Deze noodverordening maakt het voor de politie o.a. mogelijk om te fouilleren op wapens en drugs, en hierdoor kunnen ongewenste en malafide vastgoedtransacties worden tegengehouden.

Hopende u a.s. zaterdag te zien,
Met wanhopige groet,

 

De andere Weimar / Zie www.wijweimar.nl

De andere Weimar

Hier vertellen we wat goed gaat en wat (nog) niet goed gaat en wat beter of anders kan. Denk bijvoorbeeld aan verhalen over programma's, intiatieven en successen. Maar ook vind je hier berichten over criminaliteit, coffeeshops, leegstand, illegale slijterijen et cetera.

 Wat gaat goed? De successen op een rij

 

 • Samen met buurtbewoners en winkelier is er een plan (visie) voor de langere termijn gemaakt.

 • Bij de inloopmiddag hebben meer dan 30 mensen uit de buurt aangeboden om “iets” te gaan doen in de buurt; van het ter beschikking stellen van kunst voor een tentoonstelling, het verlenen van hand en spandiensten in de winkel tot het aanbieden van een gratis AED cursus en het opzetten van een wijkarchief. Dat is een goed begin.  

 • Stichting Zorgen voor Morgen houdt sinds februari inloopspreekuur op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Hulpvragen van vrouwen worden opgepakt via verwijzingen en er is aandacht voor
  sociale activiteit. 
  Daarnaast organiseerden zij themabijeenkomsten rond mantelzorg, spookburgers, armoede, digitalisering en er werd samen gegeten. Op 8 maart namen 60 vrouwen deel aan de internationale vrouwendagviering. Lees meer op de website stichtingzorgenvoormorgen.nl

 • Donderdag is Groene Donderdag in het pand: spreekuren van De Groene Regentes,
  van de VVE balie, van Duurzaam Den Haag en van Hou van je huis. Ondersteuning
  van de vergroening van buurt en huis wordt concreet aangeboden via
  energiecoaches. De Groene Regentes organiseert scholingen en vergadert in het
  pand.

 • Er zijn 5 AED cursussen gegeven.

 • Community Builder voor Segbroek Eric Borst hield op dinsdagmorgen een vrije
  inloop voor buurtbewoners. Er komen regelmatig mensen binnenlopen.Hij plant ook
  zijn afspraken met partners en wijkbewoners in het Buurtlab. Recent hield hij een
  inloopavond voor jongeren uit ReVa ( 12 bezoekers) Na de zomer start er een
  taalcusrsus voor Poolse mannen in het pand. Hij wil in het najaar ook met zzp’ers uit
  een naburige straat een thuiswerkochtend met hen organiseren. Vanaf september is
  hij op de maandagochtend vast in het pand aanwezig.

Wat gaat nog niet goed?

In eerste instantie richt Wij Weimar zich op de noodzakelijke positieve ontwikkelingen. Maar uiteraard zijn zij niet blind voor de negatieve kant.

Wij Weimar houdt ook voeling met de Stichting Mafuganova (www.mafuganova.nl) die zeer actief is in het volgen van bestemmingsplannen, vergunningenbeleid en ondermijnende activiteiten en met burgers, die verontrust zijn over ontwikkelingen in hun buurt. Ze ondersteunden de roep om een onderzoek naar ondermijning in en rond de Weimarstraat. Inmiddels gaat het Gemeentebestuur in opdracht van de Raad een ondermijningsonderzoek uitvoeren.

Begin juni heeft de groep Wij Weimar een stuk geschreven over het heden en toekomst van de Weimarstraat. Hoe zie die er nu uit, wat zou er moeten en kunnen gebeuren om de straat te verbeteren?

Meer weten? Lees dan het stuk De Weimarstraat .. en nu?

 

 

 

 

 

 

Slimme mobiliteit in Den Haag

Buurtcoöperatie auto delen.

In stadsdeel Segbroek zijn verschillende initiatieven die allemaal een beetje helpen om anders te kijken naar mobiliteit, naar vervoer. Op 15 december 2019 hebben 29 huishoudens samen 5 leaseauto’s in gebruik genomen o.a. in de buurtcoöperatie Bomenbuurt. Welk duurzaam vervoer kiest u?

Buurtcoöperatie met Wij zijn Deel

In de Bomenbuurt hebben 29 huishoudens een buurtcoöperatie opgericht. De coöperatie heeft 5 auto’s geleaset die de coöperatieleden samen gebruiken. Door de kosten te delen, is vrijwel iedereen stukken goedkoper uit dan wanneer u zelf een auto heeft of leaset. Bovendien zijn de auto’s altijd nieuw, goed onderhouden en de auto’s hebben een vaste parkeerplek in de buurt. En met minder auto’s komt er meer ruimte in de straat voor bijvoorbeeld groen of een speeltuin.
Zo’n coöperatie oprichten lijkt lastig maar de non-profitorganisatie ‘Wij zijn Deel’ kan u helpen. Een coöperatie kan kiezen voor kleine en grote leaseauto’s en ook een (elektrische) bakfiets kopen. Kijk voor de kosten op wijzijndeel.nl/kosten(externe link).

Deelfietsen en deelscooters

Naast auto’s delen zijn er meer mogelijkheden om naar mobiliteit te kijken, door bijvoorbeeld fietsen en scooters te delen. Dit gebeurt al veel in Segbroek.

 • Door deelfietsen te gebruiken, hebben veel mensen geen 2e fiets meer nodig. Vooral bij de stations kan dat ruimtewinst opleveren. Ongeveer 45% van de plekken in de stallingen bij de stations wordt nu nog bezet gehouden door ‘2e fietsen’. Er zijn verschillende bedrijven in Den Haag die deelfietsen aanbieden: Mobike(externe link), HTM(externe link), GoAbout(externe link).

 • Op verschillende locaties staan elektrische buurtbakfietsen van Cargoroo(externe link). De elektrische deelbakfiets kan de auto vervangen bij korte transportritjes, zoals bij boodschappen doen, een uitstapje met kinderen of een ritje naar de bouwmarkt. Mogelijk is door het gebruik van de bakfiets een (2e) auto helemaal niet (meer) nodig.

 • In delen van de stad staan elektrische deelscooters van Felyx(externe link) . De scooter kan korte ritjes met de auto vervangen.

Andere manieren autodelen

De gemeente stimuleert mensen na te denken over mobiliteit want samen moeten we de stad bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Slimme mobiliteit zoals deelauto’s hoort hierbij.  Behalve een buurtcoöperatie oprichten, zijn er ook andere mogelijkheden. Kijk hiervoor op de pagina’s:

Terug te vinden op: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen

 

NB: voor de ongeruste bewoners. Het is GEEN verplichting maar een optie om meer ruimte te kunnen maken voor het groen en speelplekken voor de kinderen.

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE