Belangrijke informatie wijkbreed

Street - Art in een winkelstraat (Weimarstraat), gelegen in een prioritair gebied?

Street - Art in je winkelstraat (Weimarstraat -deel 3), gelegen in een prioritair gebied.

Zou het nou "echt" een voordeel opleveren om de Weimarstraat te bekladden met de zogenaamde Street-Art in een "Prioriteitsgebied" ?

Zou hierdoor de coffeeshops, de ondermijning en de (drugs) criminaliteit daadwerkelijk verdwijnen?

Wordt hierdoor je Leefomgeving verbeterd EN de veiligheid?

Of zakt onze Winkelstraat nu echt letterlijk de afgrond in?

NB: Wanneer komen nu de echte professionals om deze buurt nog te redden?

Als men op deze methode blijft aanmodderen en veel geld wordt uitgegeven (wijkbudgetten) aan onnodige activiteiten, die totaal niets helpen om onze wijk op hoger niveau te brengen: Dan is het eind zoek en blijven we opgescheept zitten met de Ondermijning, drugsverkeer, (drugs) criminele activiteiten, geen goede uitstraling van de panden, bepaalde vastgoed BV's enzovoort.

Willen we dit? 

 

 

 

Wijkprogramma / Wijkagenda - Prioriteitsgebied (prioriteit stellingen)

Wijkagenda: voor iedere wijk een plan

Iedere wijk in Den Haag krijgt een wijkagenda. In een wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor een wijk. De bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente bepalen samen wat het meest belangrijk is. Zij voeren ook samen de verbeteringen uit.

Een wijkagenda is er steeds voor 4 jaar. De gemeente begon in 2019 in 6 wijken met het maken van een wijkagenda. Voor wijken die nog geen wijkagenda hebben, werkt de gemeente aan de bestaande plannen: de wijkprogramma’s. Op de pagina van uw stadsdeel ziet u de planning voor uw eigen wijk.

De wijkprogramma’s worden sinds 2019 vervangen door wijkagenda’s. Daarin staan de belangrijkste verbeteringen voor de wijken.

Wijkagenda tussen mei 2022 en maart 2023 Regentesse- en Valkenboskwartier.

Wijkprogramma’s;

Is bij u in de wijk de wijkagenda nog niet klaar? Dan werkt de gemeente nog met het wijkprogramma. Bekijk de programma’s op Herijking Wijkprogramma’s 2018-2019 (RIS 298830).

Vraagstelling: Betekenis van een wijkprogramma oftewel wijkagenda is normaliter om de 4 jaar. Voor bewoners en door bewoners hoe zij een wijk willen zien en wat zij voor leuke activiteiten willen. En of verbeteringen voor hun openbare ruimte, speelterreinen, groene pleinen en andere belangrijke zaken wat voor hun het belangrijkste is. Dit is niks nieuws en bestaat al ruim meer dan 30 jaar. In iedere wijk is de gemeente Den Haag hier verantwoordelijk voor.

NB: Begrotingspost: van welke begroting(en) worden de activiteiten van de uitgekomen actiepunten van een wijkagenda besteed? Van het door de raad toegezegde begroting 1,5 miljoen voor ReVa of zijn deze activiteiten kosten gereserveerd van een andere begrotingspost.

Aanpak/doorpak prioritaire gebied Weimarstraat/Beeklaan. Daar zijn we allen toch heel duidelijk over geweest. Door jarenlange gedoogbeleid van 4 coffeeshops in Weimarstraat en de andere 4 coffeeshops dichtbij rondom de Weimarstraat en Beeklaan (De Zevensprong) zijn ondermijnende activiteiten ontwikkeld (zowel drugs als niet drugs gerelateerd). Signalen van ondermijnende activiteiten in en rondom het prioritair gebied.

Om dit alles goed en met een strak beleid aan te kunnen pakken is al meer dan 1,5 miljoen voor nodig. Samengevat: nieuwe ambtenaren met vooral een screening op A-niveau. Geen ambtenaren die er jarenlang op horeca-coffeeshopbeleid en omgevingsvergunningen zitten.

Een extra afdeling met professionals die de extra check doen en alles op de naleving van bestemmingsplan en de naleving op wet- en (regel) besluitvorming controleren.

Prioritair gebied: Weimarstraat/Beeklaan. In dit gebied is de Ondermijning verweven van de onder in de bovenwereld. Het zit dichterbij dan je denkt. Ondermijning zit in meerdere objecten. Te vernoemen: panden in Weimarstraat en Beeklaan. Door geen jarenlange strak beleid zijn eigenaren hierin hun eigen rol gaan spelen. Aankoop met vaak tegelijkertijd doorverkoop. Illegale kamertjes verhuur bedrijven, vele panden zijn en worden nog steeds verknipt, eigenaren van bepaalde vastgoed die je liever niet in je wijk wilt, omgevingsvergunningen die niet altijd kloppend waren en/of zijn.

Voor wat betreft de punten op het gebied van de Ondermijning (zijn behoorlijk veel en behoorlijk omvattend) zijn we nog lang niet uitgesproken. Hiervoor stelt Stichting Mafuganova Valkenbosch (BO/Wijkraad) specialistische aanpak die verantwoord is en naar de burger (die vechten voor hun wijk op dit gebied) ook veilig is. Dit is niet altijd en daar schiet de gemeente behoorlijk te kort in.

Aanpak ondermijning is niet niks. En we kunnen er niet langer meer omheen. Nu geen strak beleid vanuit de gemeente Den Haag betreffende aanpak/doorpak ondermijning dan is en blijft het water naar zee dragen.

Ook al doe je zo je best, mooie pleinen, veel groen, kinderspeelplekken, verkeersveiligheid maatregelen, moestuintjes, enzovoort, enzovoort.

Al deze activiteiten (wat wij al jaren hebben meegemaakt en hebben kunnen uitvoeren en gerealiseerd) zullen niet afdoend werken voor het tegengaan van de behoorlijke Ondermijning in Weimarstraat en omgeving.

Wat wij duidelijk willen stellen: aanpak/doorpak Ondermijning moet een afzonderlijke begrotingspost zijn. Gesteld bedrag 1,5 miljoen is onder de maat. Zeker een bedrag van 30 a 40 miljoen is nodig voor de aanpak/doorpak Weimarstraat en omgeving. Dit heeft de gemeente Den Haag zelf zover laten komen. Veel bewoners, bewonersgroepen, buurt groepen of hoe je het wil benoemen hebben ruimschoots (jaren en jaren) aan de bel getrokken.

Hoeveel bewoners en op welke bewoners heeft de gemeente Den Haag zijn aandacht gevestigd? Weer onnoemelijke ideeën en andere nog betere leukere activiteiten. Het kan allemaal nog extremer en buitenzinnig. Is dit de bedoeling? Of is het bezigheids therapie?

Hiermede bereiken we de zoveelste wijkprogramma en of wijkagenda met zovele leuke ideeen, activiteiten en andere zaken;

Maar het allerbelangrijkste punt oftewel activiteit: aanpak/doorpak ondermijning. En deze activiteit verdwijnt weer langzaam ten onder. Omdat de andere activiteiten belangrijker zijn en nog veel leuker en hiermede hopen we dan dat we weer de komende 4 jaar weer lekker gezellig bezig zijn.🙂😲

 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE