van het teveel woningsplitsingen en kamerverhuur

Teveel woningsplitsingen en kamerverhuurbedrijven

Het splitsen van woningen is nooit goed voor een wijk. Ten eerste wordt een wijk ontwricht en ten tweede worden de eengezinshuizen onttrokken voor gezinnen en/of andere samenstellingen van huishoudens. Dat je parkeerdruk hierdoor verhoogd wordt is een logisch gevolg.
En van het almaar verdichten van de vooroorlogse (en/of bestaande) wijken komt ook er nog bij dat de fysieke leefomgeving zwaar onder druk komt te staan.
Als laatste logisch gevolg is: dat gezinnen (midden en hogere inkomensniveau) wegtrekken uit de verdichte wijken, naar andere wijken en/of geheel uit Den Haag naar gebieden waar het nog niet verdicht is. En blijft Den Haag zitten met bepaalde inkomens…..
En gaan we veel lijken op een Amsterdam II……

Maar wat ook vaak wordt vergeten, dat de planologen uit de vroegere tijden niet zo dom waren. De huizen zijn gebouwd op zand en/of veen en als je nog meer druk toevoegt door middel van een extra bouwlaag, kapverdiepingen en/of dak opbouwen hierdoor op den duur verschuivingen optreden in de bestaande gevels. Zie het maar als extra druk op oude bestaande bouwlagen. Een oude (en/of bestaande) vooroorlogse wijk is meestal planologisch goed ingericht voor een x-aantal inwoners en moet je een dergelijk wijk met rust laten. Daarom stelden wij voor op een verbod tot het spitsen van woningen vanwege de voorgaande opmerkingen.

Vandaar dat we gesteld hadden (als een woning gesplitst werd) per woonlaag en/of etage, zodat de starters ook nog kans hadden op een huis. Met als eis een woonoppervlakte van: 45 m2 en/of liefst meer.
Ook hadden we gesteld dat we geen extra bouwlaag wilden op bestaande huizen. In de vorm van kapverdiepingen, dak opbouwen en/of andere lagen. Vooral niet als het voor een vastgoed ontwikkelaar is, die deze extra bouwlaag ten doel stelt voor verhuur. (business) Dat was ook niet de opzet van het gemeentelijk beleid, toch?!

Het liefst wilden wij een algeheel verbod op woningsplitsingen, maar dit kon niet volgens DSO. Algeheel splitsingsverbod hebben we zelfs gesteld in ons bezwaar aan de RvS.  Inderdaad de eerst keer hadden we het gewonnen en de enkelvoudige kamer heeft de zaak overgedragen aan de meervoudige kamer van de RvS. Jammer genoeg is de zaak verloren en niemand heeft enig begrip waarom. De RvS waarschijnlijk zelf ook niet….Of wel …….?!

Even nog ter verduidelijking:
Wat er nu op het moment bij de aanvragen van omgevingsvergunningen gebeurd is, dat men eerst aanvraagt om een woning te splitsen om dan over te gaan tot kamergewijze verhuur.
De wethouder (HSP) heeft een beleidsregel  ingesteld betreffende beperkingen op het gebied van woningsplitsingen, maar nog vele kanttekeningen bevat: een Generaal pardon regel, (alle reeds gesplitst woningen worden via deze beleidsregel gereguleerd). Inderdaad want ondanks ons gestelde voorwaarden in het best. Plan ReVa gaat alles op zijn/haar oude voetje door. Door middel van de vele ontheffingen en……het grootste gevaar die vervelende Kruimelregeling. Het is droevig, maar waar. En niemand wordt wakker bij de lokale politiek. En de bestaande (vooroorlogse wijken) worden nog meer verdicht…..DSO blijft maar ontheffingen en nog eens ontheffingen verlenen.

Dan hebben we nog die Woonvisie. Wat een vrije beleidskeuzes op het gebied van woningsplitsingen EN kamerverhuur. Het eind is zoek en de vele Vastgoed handelaren kopen oude panden op en splitsen de woning om over te gaan tot kamerverhuur, appartementen en/of studio’s e.a. benamingen. Het laatste tovertrucjes van de Vastgoed Bv’s: een huurcontract voor een aantal x jaren en de auto ergens anders in de stad parkeren! Een glorieuze tijd betreffende hun business en de gewone burgers worden de dupe hiervan. Geen huis meer te vinden en moeten noodgedwongen de Stad Den Haag uit.

De lokale politiek moet altijd rekening houden bij bepaalde beleidskeuzes met het logisch gevolg wat er uit kan voortvloeien. Maar het allerbelangrijkste: terug gaan in je informatiebronnen voor wat betreft dit onderwerp. Motto: Geschiedenis herhaalt zich. Het is betreurenswaardig dat veel politici hun informatie niet op orde hebben. Maar dit is op het moment in onze huidige maatschappij een probleem nummer EEN! Misschien het gevolg van het overgaan van fysieke archieven naar de digitalisering.

Opmerking: Motto van de Stichting Mafuganova (ReVa) stop met het verder moeten verdichten van de bestaande (vooroorlogse)wijken. Wees zuinig op je gezinnen en behoud ze zoveel mogelijk in je stad.
Het aantal inwoners (625.000) inwoners (inclusief de niet geregistreerde inwoners) is al ruim boven het gemiddelde wat de stad Den Haag kan verwerken. En evenredigheid in je samenstelling van gezinnen, eenpersoons en andere huishoudens. Goede verdeling in lagere, midden en hogere inkomens niveau.


Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE