Onderwerpen inzake buurt aan gemeente Den Haag e.a.

Verzoek definitieve instemming verplaatsing/sluiting coffeeshops

Brief van Mafuganova aan Burgemeester (persoonlijk), College B&W, fractievoorzitters en raadsleden met als onderwerp: Verzoek definitieve instemming inzake verplaatsing/sluiting coffeeshops uit (over)concentratie gebied Weimarstraat en omgeving. 

Enkele passage's uit de brief: Het is bij U inmiddels toch wel algemeen bekend dat de Multi-problematiek in het (over)concentratie gebied in de Weimarsatraat en omgeving en de "rol" van de veelvoud aan coffeeshops, daarin ten grondslag ligt. Het is overduidelijk, dat de coffeeshops verspreid moeten worden over de stad. Liefst richting de randen van de wijken en op bedrijfsterreinen.

Wij verwachten nu, na jarenlange vooruitgeschoven aanpak dat nu op korte termijn overgegaan wordt tot daadwerkelijke verplaatsing/sluiting. Indien hierdoor problemen ontstaan in andere wijken, gebieden of districten is dat niet relevant voor onze wijk! Dit behoort tot de verantwoording van het gemeentelijke coffeeshopbeleid!

Tot slot:

Ieder kan redelijkerwijs verwachten, dat als gevolg van de continu gesitueerde (over)concentratie van 8 coffeeshops in Weimarstraat en omgeving het woon- en leefklimaat EN Veiligheid in het betrokken gebied in "ontoelaatbare" mate worden overbelast en zal blijven voortbestaan.

 

Bezwaarschrift inzake Weimarstraat 222

Mafuganova heeft een Bezwaarschrift ingediend inzake omgevingsvergunning Weimarstraat 222 ten behoeve van het omvormen van een mooie winkel tot 6 studio's. Deze parkeervergunning is toegekend omdat de eigenaar van het pand een parkeerarrangement heeft kunnen ritselen op een adres waar geen parkeerboxen aanwezig zijn. Terwijl ook de parkeerdruk in dit gebied hoger is dan 98%. En de druk op de Leefomgeving erg hoog is.

We wachten op de uitslag van de bezwarencommissie. Wij hebben dit pand ondergebracht onder de term: Ondermijning.

Lijst ingekomen stukken Gemeenteraad 16 december 2020.

LIJST INGEKOMEN STUKKEN VAN DE GEMEENTERAAD ten behoeve van de vergadering van 16 december 2020.

nr. 19  Stichting Mafuganova Valkenbosch d.d. 8 december 2020 inzake waarschuwing nieuwe constructie Vastgoed (10058081). Voor kennisgeving aannemen.

 

 

Brieven aan het gemeentebestuur Den Haag

De volledige brieven van Mafuganova worden niet meer gepubliceerd op deze website. Uit veiligheids overwegingen.

Voor eventuele inzage in het archief kunt U een verzoek indienen via ons contacformulier.

Onze brieven die op de gemeenteraads lijst worden gezet. maken we wel bekend op onze website. Zodat de bewoner(s) een beetje overzicht hebben van de behandelde (actuele) onderwerpen in ons zeer verdichte kwetsbare wijk.

Met vriendelijke groeten,

Team van de Stichting Mafuganova Valkenboisch.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE