Wat we moeten weten over de COVID-19

Belangrijke informatie COVID-19

Verspreiding SARS-CoV-2

Informatiebron: Link: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

De ziekte COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. 
Hoe verspreidt het virus zich en wat kun je doen om verspreiding te voorkomen?

Van mens tot mens

Je kunt ziek worden als je besmet raakt met SARS severe acute respiratory syndrome  severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus  coronavirus -2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Je lichaam verdedigt zich op verschillende manieren tegen het virus. Het bekendst is je huid. Die vormt als het ware een muur om je lichaam die voor veel ziekteverwekkers ondoordringbaar is. Daarnaast zijn er tal van andere verdedigingslinies waar een ziekteverwekker langs moet komen voordat je ziek kunt worden, zoals het immuunsysteem – vaak afweer genoemd. Eén virusdeeltje is dan ook zelden genoeg om ziek van te worden. Je moet (meestal) in contact komen met een grote hoeveelheid virusdeeltjes voordat je ziek wordt.

Een persoon met COVID-19 maakt in zijn lichaam miljoenen kopieën aan van het virus. Deze deeltjes zitten vooral veel in de longen, maar ook op andere ‘natte’ plekken, zoals je keel of neusholte. Als je schreeuwt, niest of hoest, komen er behalve lucht ook heel veel druppeltjes uit je longen, keel of neusholte. Het virus verspreidt zich via deze druppels. Als andere mensen die druppels inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Grote of kleine druppels

Ondanks dat het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 nog een vrij nieuw virus is waarvan nog lang niet alles bekend is, weten we dat andere mensen vooral via de wat grotere druppels besmet worden. De grote druppels  komen niet zo ver (zelden verder dan 1,5 meter).  

Het is op dit moment niet duidelijk of de kleine druppels (aerosolen) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Mochten ze een rol spelen in de verspreiding, dan is dit een minder belangrijke verspreidingsroute dan van de grotere druppels. Het beeld van de verspreiding van SARS-CoV-2 is hetzelfde als dat van andere virussen die door grote druppels worden overgedragen.

SARS-CoV-2 lijkt zich niet via ventilatiesystemen (zoals aircosystemen) te verspreiden (Lees de onderbouwing 'Aerogene verspreiding SARS-CoV-2 en ventilatiesystemen' en ‘Ventilatie en COVID-19’). Het lijkt erop dat het virus wel in de fijne kleine druppeltjes kan zitten, maar dat de hoeveelheid virus daarin meestal niet voldoende is om iemand te infecteren.

In sommige situaties kunnen er heel veel kleine druppels vrijkomen, zoals bij het aansluiten van patiënten op beademingsmachines op de intensive care en in veel mindere mate mogelijk ook bij sporten of zingen. In deze situaties worden daarom extra maatregelen genomen. Bijvoorbeeld goede bescherming van IC intensive care -medewerkers of controle op gezondheidsklachten, goede ventilatie en voldoende afstand bij binnensporten.

De duidelijkste aanwijzing hiervoor is het reproductiegetal (Ro) van het virus. Dit getal is een maat voor hoeveel mensen besmet raken door een ziek persoon als je geen maatregelen treft. Voor het coronavirus SARS-CoV-2 ligt het reproductiegetal tussen de 2 en 4. Ziekten die zich via fijne kleine druppeltjes verspreiden en lang in de lucht blijven ‘hangen’ hebben een hoger reproductiegetal. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn tuberculose en mazelen. Iemand met mazelen besmet (als er geen maatregelen zoals isolatie of vaccinaties getroffen zijn) ongeveer 17 personen.

Houd afstand

In Nederland raden we aan om 1,5 meter afstand tot anderen te houden. Hierdoor is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten en het virus zich verspreidt. 
Bekend is dat de meeste druppels die vrijkomen bij het hoesten of niezen niet verder komen dan 1 tot 2 meter.  The Lancet liet onlangs in een artikel zien dat het beleid om 1 meter afstand te houden effectief was, maar stelde dat 2 meter wellicht beter kon zijn, al was daar geen hard bewijs voor. Verschillende landen gaan verschillend met deze informatie om. Daarom geldt in sommige landen 1 meter afstand houden (bijv. Denemarken of China), in andere landen 2 meter (zoals in Spanje of Groot Brittannië), en in veel landen 1,5 meter (Nederland, Australië, België).

Oppervlakten

Ook lijkt de kans klein dat SARS-CoV-2 zich verspreidt via pakketjes of oppervlakten (van een deur tot winkelwagen). In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij ideale omstandigheden die zelden zullen voorkomen. Het belangrijkste blijft: houd de kans zo klein mogelijk en was regelmatig je handen.

Hoe voorkom je verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2?

  • Was vaak je handen met zeep, hiermee verwijder je het virus van je handen en kun je jezelf of anderen minder makkelijk besmetten
  • Raak je gezicht zo min mogelijk aan met je handen, op die manier is de kans kleiner dat je besmet raakt als je het virus op je handen hebt en besmet je anderen minder snel.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, zo blijven je handen eerder virusvrij.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen, zo kan het virus zich minder gemakkelijk via handen verspreiden
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Zo kan het virus zich minder makkelijk verspreiden door (ongewild) hoesten of niezen
  • Werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Als mensen minder contact met elkaar hebben, kan het virus zich minder gemakkelijk verspreiden.
  • Blijf zoveel mogelijk thuis.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.

 

 

 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE